Bestuur

Het bestuur van TRIAS Kunstrijden bestaat uit: 

Voorzitter                          : Gert Jan Breman 
Secretariaat                      : Joke de Vries; info@triaskunstrijden.nl
Penningmeester              : Vacant; penningmeester@triaskunstrijden.nl 
Wedstrijdsecretariaat     : Saskia Ydema; wedstrijdsecretariaat@triaskunstrijden.nl
Technisch lid                    : Paul Stokker 
Activiteitencommissie    : Hennie Smedinga 
Show                                  : Vacant
 
Vergaderdata Bestuur 2019
Woensdag 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei 
 
Vorige pagina: Home Volgende pagina: Trainers